Rozwój to zmiana. Coaching wspiera zmiany, pomaga efektywnie się rozwijać. Jest dla każdego kto chce żyć w zgodzie ze sobą i pracować z pełnym potencjałem. Coaching jest najskuteczniejszą formą rozwoju człowieka, pracownika.

Coaching to jeszcze stosunkowo młoda dyscyplina w Polsce i na świecie. Cały czas się profesjonalizuje i kształtuje.

Nie tylko firmy korzystają z  usług coachingowych. Wiele osób indywidualnych przekonuje się do tej formy rozwoju. Głównym tematem sesji coachingowych są zagadnienia związane z życiem zawodowym i karierą, ale coraz więcej osób porusza kwestie z życia prywatnego.

 

Jak najprościej wytłumaczyć czym jest coaching? Jest  to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby oraz na pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu wewnętrznych granic. Więcej…

 

Skąd się wziął coaching?

Jest to dyscyplina wywodząca się ze sportu. Angielskie słowo coach pochodzi od francuskiego coche, które z kolei pochodzi  od węgierskiego miasteczka Kócs., gdzie w  XVI w. skonstruowano pierwszy powóz. Później podobnie nazywano woźnicę, a jego zajęcie polegające na przewożeniu ludzi – coachingiem. Z upływem czasucoach oznaczał nauczyciela przygotowującego dzieci i młodzież do egzaminów. Idąc dalej w XIX w. coachemnazywano trenerów przygotowujących studentów do osiągania sukcesów sportowych na uczelniach amerykańskich.

 

W. Timothy Gallwey jest autorem dzisiejszego pojmowania i rozumowania coachingu. W swojej książce „The Inner Game of Tenis” przedstawił pogląd, że najlepszym sposobem pomocy w osiąganiu sukcesu jest zadawanie graczowi odpowiednich pytań, które ułatwią mu korzystanie z własnych doświadczeń. Gallwey studiował na Harvward University i tam miał swoje sukcesy sportowe. Stąd jego nawiązanie do tego rodzaju wyzwań.