POBIERZ BROSZURĘ O COACHINGU

Proces coachingowy to cykl sesji Klienta z coachem. Sesje to spotkania indywidualne lub grupowe lub zespołowe w dogodnym dla Klienta miejscu. W przypadku sesji indywidualnych, coachingi mogą też odbywać się poprzez telefon lub platformę coach space.

Średnia ilość sesji składających się na proces coachingowy wynosi 8-10. Czas trwania jednej sesji to około 1h. Nie należy jednak sztywno się ich trzymać. Wszystko zależy od Klienta, jego potrzeb i celu.

Etapy procesu coachingowego: 

I ETAP – bezpłatna sesja kontraktowa, podczas której coach  m.in. informuje Klienta o co chodzi w coachingu, jaka jest rola coacha a jaka Klienta, Klient poznaje kodeks etyczny, różnice między coachingiem a  doradztwem, terapią, mentoringiem czy treningiem. Obie strony ustalają warunki współpracy,  w tym finansowe. Dla coacha jest to analiza Klienta i jego środowiska, czas poznania się i wstępnego określenia potrzeby/problemu/trudności Klienta. Zakończeniem I Etapu jest podpisanie umowy lub potwierdzenie ustaleń drogą elektroniczną.

II ETAP –  sesje coachingowe. Każda kończy się konkretnymi zadaniami, planem działań, który ustala sobie Klient.

III ETAP – jest to etap ewaluacji i utrzymania rezultatów. W tym okresie Klient rzadziej spotyka się z coachem i  usamodzielnia się  w podejmowaniu kluczowych decyzji.

DoradKom_Coaching_Jak wygląda proces Coachingowy_logo ICF