POBIERZ BROSZURĘ O COACHINGU

Coaching jest tak naprawdę dla każdego, kto chce dokonać zmian w swoim życiu prywatnym czy zawodowym, kto ma pewien „problem” i nie wie jak go rozwiązać, kto ma pewną potrzebę a nie wie jak ją zaspokoić bo brakuje mu np. motywacji, pewności siebie, doświadczenia czy odpowiednich zasobów.

Najczęściej polecany w sytuacjach:

 • Kiedy zależy Ci na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
 • Gdy Twoja wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
 • Jeśli przejawiasz podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.
 • Kiedy nie zdajesz sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
 • Jeśli brakuje Ci jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.
 • W sytuacji, gdy potrzebujesz dużego wysiłku w ograniczonym czasie.
 • Kiedy odczuwasz brak równowagi/balansu pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 • Gdy masz potrzebę lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.
  (źródło:ICF Poland)

Przykłady zastosowania coachingu:

 • Coaching biznesowy. Zmiana/status/problem/potrzeba:
  • zmiana stanowiska
  • zatrudnienie pracowników na kontraktach międzynarodowych
  • awans na stanowisko kierownicze, osoby zarządzającej zespołem
  • problem z mobbingiem w miejscu pracy
  • problem z pracoholizmem, brak balansu
  • problem wypalenia zawodowego
  • spadek wydajności w pracy, np.  w pracy przy projektach
  • spadek wyników w sprzedaży 
  • niska wskaźnik zwrotu ze szkoleń. Coaching jest doskonałym uzupełnieniem szkoleń, który w połączeniu ze szkoleniami daje 100% skuteczność
  • organizacja jest w procesie zmian i tego samego wymaga od pracowników (np. fuzje, przejęcia, outplacement)

Life coaching – coaching w życiu osobistym. Zmiana/status/problem/potrzeba:

  • trudności w znalezieniu pracy
  • trudności wejścia na rynek pracy, np. w przypadku studentów, kobiet po macierzyńskim czy wychowawczym
  • problemy/kryzysy w związku, małżeństwie
  • potrzeba nauki języków obcych
  • potrzeba napisania i obrony pracy magisterskiej, licencjackiej
  • potrzeba pozbycia się nadmiernej wagi
  • potrzeba zmiany wizerunku (wygląd, podejście do życia)
  • potrzeba osiągnięcia równowagi/balansu praca-życie prywatne
  • potrzeba spełnienia się w roli matki, ojca
  • potrzeba założenia rodziny
  • zmiana pracy, ścieżki kariery
  • zmiana miejsca zamieszkania (np. wyjazd zagranicę)
  • zmiana stylu życia będącego wynikiem macierzyństwa, tacierzyństwa