Coaching jest działaniem skoncentrowanym na Kliencie/osobie. Sprawia on, że Klient/osoba czuje się doceniona, co wpływa na jego motywację, a co za tym idzie funkcjonowanie. Coaching to podejście elastyczne, może być stosowany w organizacjach jak i z dala od miejsca pracy, w tym również interaktywnie. Dzięki temu rozwój organizacji wiąże się z mniejszymi kosztami i jest bardziej elastyczny. Z powodzeniem można go stosować  w celu zaspokojenia bieżących indywidualnych potrzeb osób prywatnych. Daje praktyczną pomoc w wykorzystaniu potencjału ludzkiego i zawodowego oraz w pracy nad niedoskonałościami. Ma silne, bezpośrednie oddziaływanie. Daje gwarancję trwałości wprowadzanych zmian przez Klienta/osobę. Wyniki uzyskiwane w trakcie jego trwania zwiększają swoją efektywność w przyszłości.

Korzyści z coachingu zależą głównie od Klienta/osoby a nie od jego rodzaju.

Kluczowymi korzyściami w wykorzystaniu coachingu są:

 • zdecydowanie większa skuteczność w działaniu,
 • trwałość w zwiększeniu osobistej efektywności,
 • umiejętność stawiania sobie pytań, także i tych trudnych,
 • pełna jasność w zakresie własnych celów i określenia wartości,
 • pozbycie się barier przed bardziej efektywnym uczeniem się,
 • samodzielne dochodzenie do rozwiązań różnych problemów,
 • zwiększenie równowagi i jakości życia,
 • większa kreatywność,
 • zwiększenie elastyczności działania,
 • stawanie się wzorem dla innych,
 • rozwijanie własnych zdolności,
 • wykorzystywanie rozwiniętych zdolności w sytuacjach kryzysowych,
 • uświadomienie sobie potrzeby nieustannych zmian, czyli bycia w procesie,
 • dążenie do doskonałości,
 • wyzwolenie w sobie umiejętności refleksji,
 • zdobycie umiejętności niepoddawania się porażkom,
 • doskonalenie kompetencji,
 • uwierzenie we własne możliwości,
 • zdobycie mistrzostwa w tych obszarach, które są zgodne z naturalnymi predyspozycjami,
 • podejmowanie tych działań, w których jest się dobrym.

(źródło: Z. Brzeziński „Execitive coaching. W czasach kryzysu i zmian” [W]: „Coaching Review” I/2012)akredytacja wartość dla klienta

Kodeks Etyczny dla biznesu

po co komu kodeks etyki