POBIERZ BROSZURĘ O COACHINGU

Z coachingu może skorzystać każdy, kto chce się rozwijać, dokonać zmian w swoim życiu, boryka się z trudnościami, problemami w życiu prywatnym czy zawodowym, ma pewne potrzeby.

Najwięcej coachingów prowadzimy dla klientów indywidualnych reprezentujących kadrę kierowniczą, zarząd i pracowników średniego szczebla. Przykładowe obszary prowadzonych procesów coachingowych:

 • Praca na wybranych kompetencjach menadżerskich
 • Asertywność w pracy menadżera
 • Asertywność w obsłudze klienta
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Relacje i komunikacja interpersonalna
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie autorytetu
 • Automotywacja i dyscyplina pracy
 • Organizacja pracy

Przykładowe zrealizowane warsztaty i kursy coachingowe:

 • Warsztat zespołowy: Jakim jesteśmy zespołem. Odkrywanie potencjału w pracy zespołowej
 • Wprowadzenie do coachingu w teorii i praktyce – warsztat dla początkujących coachów i sympatyków coachingu
 • Narzędziówka w pracy coacha z klientem – warsztat dla coachów na poziomie średniozaawansowanym
 • Coachingowe warsztaty kulinarne („Poznajmy się od kuchni”)
 • Kompetencje coachingowe w obsłudze klienta
 • Coaching menedżerski,czyli jak skutecznie rozwijać biznes poprzez rozwój personelu
 • Praktycy praktykom, czyli od jednostki do zespołu
 • Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych

Przykładowe szkolenia zrealizowane z wykorzystaniem metod i narzędzi coachingowych:

 • Obsługa klienta w pracy na recepcji
 • Asertywność i feedback w pracy menadżera
 • Zarządzanie szkoleniami w firmie
 • Komunikacja w pracy zespołowej
 • Rola menadżera w pracy zespołowej
 • Sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia szkoleń
 • Skuteczne pozyskiwanie klientów oraz techniki wywierania wpływu i zamykania sprzedaży
 • Obsługa klienta i zarządzanie relacjami z klientem
 • Efektywna organizacja pracy
 • Osobista efektywność pracy
 • Telefoniczna obsługa klienta

Zobacz nasze referencje

OFERTA DORADKOM:

COACHING BIZNESOWY

Celem  jest kształtowanie postawy proaktywnej i kreatywnej wśród przedsiębiorców oraz wspieranie rozwoju ich biznesów.

Rodzaj coachingu Dla kogo? Po co?
Executive coaching
 • skierowany do najwyższego szczebla kierownictwa
 • dla menedżerów zatrudnianych na kontraktach międzynarodowych
 • przydatny szczególnie jeśli menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą/dyrektorską, chce rozwijać nowe umiejętności i wymaga wsparcia w trudnym momencie kariery

 

Leadership Coaching
 • skierowany  do menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami, w tym projektowymi

 

 •  rozwijanie takich kompetencji jak umiejętność przewodzenia i motywowania, kreowanie zaangażowania i dzielenie się wizją z zespołami
On-Job-Coaching
 • coach uczestniczy w wydarzeniach codziennej pracy klienta (np. w spotkaniach z zespołem, prezentacjach)  dając informację zwrotną wspiera Klienta w podnoszeniu poziomu kompetencji zawodowych
 • skupia się na rozwoju kompetencji podczas wykonywania pracy

 

Coaching kariery
 • interaktywny proces współpracy Klienta i coacha w obszarze życia zawodowego Klienta
 • obejmuje takie aspekty życia zawodowego jak planowanie ścieżki karieryzawodowej, definiowanie i wykorzystanie swoich talentów, określanie istotnych aspektów swojej idealnej Cpracy i zawodu, odkrywaniu swoich talentów
Coaching zespołowy
 • proces współpracy coacha zzespołem sprzedażowym czyzespołem projektowym
 • celem jest relaizacja wspólnego celu zespołu, np. wzrost sprzedaży czy realizacja wskaźników projektowych

LIFE COACHING

Koncentruje się na planowaniu życia i osiąganiu celów osobistych. Obejmuje także umiejętność organizowania równowagi/balansu pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Rodzaj coachingu Dla kogo? Po co?
Coaching kariery
 • studenci, osoby wchodzące na rynek pracy, rozpoczynające karierę zawodową
 •  osoby borykające się z problemem wypalenia zawodowego czymotywacją do nauki języków obcych (Language coaching), obrony pracy magisterskiej
 • obejmuje takie aspekty życia zawodowego jak przygotowanie się i efektywne poszukiwanie nowej pracy,  znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zmiana kierunku zawodowego, strategie i techniki poszukiwania pracy

 

 

Balance coaching
 • osoby mające trudności ze znalezieniem sensu życia,pracoholizmem
 • zachowanie równowagi/balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
Health coaching
 • osoby, które nagle musiały zrezygnować z uprawiania sportu lub mają trudność aby do niego powrócić (Active coaching)
 • potrzeba/konieczność zrzucenia nadmiernej wagi czy zdrowego odżywiania się (Nutrition coaching)
 • realizacja swoich potrzeb związanych z zachowaniem kondycji i aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego stylu życia

 

Coaching rodzicielski
 • pary, małżeństwa, partnerzy
 • kobiety, mężczyźni przygotowujący się do bycia matką, ojcem
 •  kobiety powracające do życia zawodowego po okresie macierzyństwa, wychowawczym
 • poczucie obowiązku i gotowości do założenia rodziny
 •  łagodny powrót do życia zawodowego
Coaching relacji
 • osoby mające problemy z budowaniem relacji z innymi osobami, komunikacją
 • osoby mające niskie poczucie wartości i pewności siebie, zagubione
 • małżeństwa, związki, w których panuje kryzys
 • osoby nie akceptujące swojego wyglądu, poszukujące własnego stylu (Image coaching)
 • nabycie pewności siebie, poczucia własnej wartości, przełamanie barier w kontaktach z innymi
 •  poznanie własnych potrzeb i oczekiwań partnerów

Ile kosztuje coaching?

Cena uzależniona jest od ilości pracowników firmy/organizacji, miejsca i częstotliwości spotkań oraz rodzaju coachingu. Jest ona ustalana podczas I ETAPU procesu coachingowego pomiędzy coachem a Klientem.

W przypadku life coachingu cena ustalana jest indywidualnie.