Środowisko profesjonalnych coachów ICF

Dorota Jaworska – jako członek największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów (ICF) – współpracuje z grupą certyfikowanych i akredytowanych coachów. Dzięki ciągłemu podnoszeniu swoich kompetencji poprzez czynny udział w wydarzeniach coachingowych w kraju i na świecie, na bieżąco poszerza grono coachów do współpracy.

Dorota Jaworska

Coach ACC ICF, certyfikowany trener biznesu House of Skills, doradca, akredytowany konsultant Insights Discovery, członek International Coach Federation Polska i Global (USA). Akredytacja

Prowadzi coachingi biznesowe. Pomaga organizacjom zwiększać zaangażowanie i motywację pracowników, przeciwdziałać  mobbingowi,  pokonywać trudności przy wprowadzaniu zmian w firmie  (przesunięcia wewnątrz organizacji, awanse wynikające z reorganizacji, pracownicy w nowej roli – kierownika, menedżera czy dyrektora). Prowadzi  także coachingi dla zespołów sprzedażowych i projektowych mające na celu poprawę wyników ich pracy. Wspiera również przedsiębiorstwa w realizowaniu polityki personalnej oferując coaching jako skuteczną  formę rozwoju pracowników, często będącą uzupełnieniem szkoleń. Zarówno dla biznesu jak i dla osób indywidualnych prowadzi coachingi m.in. z zakresu kompetencji menadżerskich, pracy przy projektach, sprzedaży, work-life balance, efektywnej organizacji pracy i komunikacji.

Jej długoletnie doświadczenie zawodowe połączone z coachingiem stanowi nową wartość dla Klientów.

Jej motto to: „Żyj w zgodzie ze sobą i pracuj z pełnym potencjałem”.

Dorota prowadzi sesje coachingowe face to face, online lub telefonicznie, w j.polskim lub angielskim.

Dorota jest pozytywną osobą i ma w sobie wiele dobrej energii. Podczas sesji coachingowej jest zawsze w pełni zaangażowana w temat. Posiada cenną umiejętność aktywnego słuchania i prowadzenia do kreatywnego rozwiązywania problemów. To dzięki coachingowi z Dorotą odnalazłam wiele rozwiązań dla sytuacji, które wcześniej wydawały mi się beznadziejne. Do tego atmosfera podczas naszych spotkań jest bardzo przyjazna . Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że po każdej sesji coachingowej z Dorotą człowiek potrafi przezwyciężyć własne słabości, a osiąganie celów wydaje się być o wiele prostsze. Iwona, Klientka Doroty

Więcej o Dorocie Jaworskiej www.djaworska.com