Audyt komunikacyjny to kompleksowa diagnoza i analiza silnych i słabych stron istniejącego w firmie systemu komunikacji. Pozwala on również określić potrzeby i preferencje pracowników odnośnie komunikacji wewnętrznej. Systematyczne przeprowadzanie audytu umożliwia zbadanie poziomu efektywności podejmowanych działań.

Audyty mogą być poprzedzone przeprowadzeniem testów psychometrycznych w oparciu o Insights Discovery™  z omówieniem wyników z uczestnikami przez akredytowanego konsultanta Insights Discovery – Dorotę Jaworską czy polska metodę FRIS® – Dorotę Trzmielewską (certyfikowanego trenera FRIS®). Metoda Insights Discovery™ pozwala pokazać style funkcjonowania pracowników w środowisku pracy badając ich typy osobowościowe, a metoda FRIS® – style myślenia i działania.

Więcej o Insights Discovery™

Więcej o FRIS®

Korzyści z przeprowadzenia audytu komunikacyjnego:

  • Pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji przydatnych do doskonalenia polityki komunikacyjnej
  • Pozbycie się obszarów problemowych,  co przekłada się na większą efektywność pracy
  • Wymierne oszczędności dzięki większej motywacji i satysfakcji pracowników, poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracy
  • Uświadomienie sobie roli i znaczenia komunikacji wewnętrznej w firmie

Audyt komunikacyjny zwykle przeprowadzany jest w połączeniu z badaniem staysfakcji pracowników.

Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej