Doradztwo biznesowe to obszar naszych usług polegający na wsparciu działań organizacji w procesie przygotowywania, realizacji i wdrażania kluczowych procesów biznesowych. Zajmujemy się zagadnieniami, które z perspektywy czasu, w dużym stopniu przekładają się na sukces firmy. Doradztwo biznesowe kierowane do firm i organizacji będących  w procesie zmian, restrukturyzacji czy wchodzących dopiero  na rynek pozwala w sposób rzetelny i kompleksowy opracować plany ukierunkowane na realizację założonych celów i usprawnień, realizować strategię firmy czy sprawnie i skutecznie wejść na rynek.

Nasze usługi obejmują:

 • opracowywanie strategii firmy
 • tworzenie standardów pracy
 • tworzenie polityki komunikacji
 • opracowywanie struktury organizacyjnej
 • opracowywanie strategii marketingowej
 • realizacja procesu restrukturyzacji firmy
 • tworzenie polityki personalnej, obejmującej: politykę szkoleń, zarządzania talentami, ścieżek karier, systemu rozmów rozwojowych (systemu ocen pracy), Kodeks Etyki,opracowywanie kart opisu stanowisk pracy, system kompetencji zawodowych, procedury wdrożenia nowego pracownika do firmy, rozstawania się z pracownikiem, badanie satysfakcji pracowników itp.
 • audyt finansowy
 • procesy rekrutacyjne
 • narzędzia psychometryczne Insights Discovery, FRIS®
 • Testy HR (ocena 360 stopni, oceny okresowe, testy psychologiczne,testy rozwoju zawodowego, e-rekrutacje, testy diagnostyczne)

Zobacz nasze referencje

 

DiSC Polskapracabezstresu.pl

 

logotyp-FRIS-bialydischr