W metodzie Insights® zakładamy, że jesteśmy niepowtarzalni, mamy swój styl działania, motywacje, ocze­kiwania. Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego oraz kształtowania efektywnych relacji interpersonalnych. Profil Indywidualny, który powstaje w wyniku wypełnienia testu psychometrycznego tej metody, jest doskonałym wsparciem dla pracowników w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swo­jego stylu funkcjonowania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań za­równo na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Metodologia Insights Discovery™ jest niezwykle elastyczna, co pozwala wykorzystać ją na każdym etapie działań podejmowanych przez organizację w obrębie procesu sprzedaży – od przygotowania i nawiązania kontaktu z klientem po współpracę z nim.

W metodzie tej mówimy o 4 energiach kolorystycznych (czerwona, niebieska, zielona i żółta), których kombinacja opisuje osobowość człowieka. Pozwala lepiej go poznać, określić, jaki jest jego styl funkcjonowania, jak jest postrzegany w  otoczeniu, jak wchodzi w interakcje z otoczeniem i jak się z nim komunikować.

Wykorzystanie narzędzia psychometrycznego Insights Discovery™ pozwala rozwiązać następujące problemy w środowisku zawodowym:

 • Konflikty personalne i brak zaufania w Twoim zespole (PROFIL INDYWIDUALNY, Zespół na Kole Insights®)
 • Styl zarządzania i motywowania niedopasowany do Twoich pracowników (moduł ZARZĄDZANIE metody Insights® )
 • Słaba sprzedaż, brak przełożenia pracy na wyniki i realizację planów sprzedaży (moduł SPRZEDAŻ metody Insights®)
 • Brak współpracy w zespole, brak ducha zespołu (PROFIL INDYWIDUALNY, Zespół na Kole Insights®)
 • Słaba komunikacja w Twojej organizacji (PROFIL INDYWIDUALNY metody Insights®)
 • Niewykorzystany potencjał pracowników (moduł ROZWÓJ OSOBISTY  metody Insights®)

Wartość dodana:

Poza dowiedzeniem się o sobie więcej, zrozumienia zachowań innych, pracodawca ma możliwość wykorzystania ciekawych materiałów Insights® w środowisku zawodowym. Są nimi:

 • Czyścik z dominującą energią kolorystyczna uczestnika warsztatów/szkolenia/doradztwa indywidualnego
 • Identyfikator z rozłożeniem energii kolorystycznych
 • Klocki
 • Podręcznik „Początek podróży” przy omawianiu profilu indywidualnego/warsztatu/coachingu grupowego czy zespołowego
 • Podręcznik „Nowe spojrzenie na skuteczność sprzedaży” przy warsztatach i coachingach zespołowych dla działów sprzedaży
 • Podręcznik „Nowe spojrzenie na efektywność zespołu” przy warsztatach i coachingach zespołowych, w pracy przy projektach
 • Przewodnik Uczestnika – opis Profilu Indywidualnego będącego wynikiem wypełnienia testu psychometrycznego Insights®
 • Mata ścienna, szczególnie przydatna dla zespołów projektowych, sprzedażowych, osób pracujących w open space, nastawionych na realizację danego celu/projektu/przedsięwzięcia/inwestycji

identyfikatory

klocki

insights-discovery-poczatek-podrozyinsights-discovery-nowe-spojrzenie-na-skutecznosc-sprzedazyinsights-discovery-nowe-spojrzenie-na-efektywnosc-zespolu

insights-przewodnik-uczestnika-insights-a-celemata sciennaKorzenie teorii osobowości sięgają V wieku p.n.e., kiedy to Hipokrates zdefiniował cztery odmienne energie, przejawiające się w różnorodności ludzkich temperamentów. System Insights opiera się na modelu osobowości stworzonym przez szwajcarskiego psychologa Carla Gustawa Junga. Model ten przedstawiony został w 1921 r. w pracy pt. „Typy psychologiczne” oraz rozwinięty w kolejnych dziełach. Dokonania Junga, dotyczące typów osobowości, ich odmiennych preferencji oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w różnych aspektach i sferach funkcjonowania, zostały zaadaptowane przez wielu badaczy jako podstawa zrozumienia osobowości ludzkiej i do dnia dzisiejszego są punktem wyjścia dla licznych badań i rozważań.

www.insights.pl

Trener: Dorota Jaworska – Właściciel firmy DoradKom, akredytowany Konsultant Insights Discovery

Zapraszamy do kontaktu celem poznania metody, tel. 606 498 770, biuro@doradkom.pl