Naszym klientom zapewniany bezpieczeństwo i komfort współpracy. Potwierdzeniem są poniższe fakty i korzyści:

 • Gwarancja jakości – posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
 • Gwarancja ceny – gwarantujemy satysfakcję poprzez indywidualne podejście do klienta
 • Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami, coachami, doradcami, konsultantami i szefami kuchni światowej sławy
 • Kompleksowość usług – nasza oferta jest zawsze dopasowana do potrzeb Klienta
 • Łączymy  szkolenia rozwojowecoachingiem biznesowym
 • Łączymy szkolenia z nowatorskimi wyjazdami integracyjnymi, np. kuchnia fusionkuchnia molekularna
 • Prowadzimy Kulinarną Akademię Coachingu  –  pomysł Doroty Jaworskiej
 • Prowadzimy Akademię coachingową Dorota Jaworska
 • Stosujemy sprawdzone narzędzia pracy, testy HR, badania diagnostyczne, narzędzia psychometryczne itp. (np. Insights Discovery™, FRIS®, DISC)
 • DORADKOM  partnerem FRIS®
 • DORADKOM partnerem HR System
 • Stosujemy nowoczesne i elastyczne metody pracy, w tym e-usługi, spotkania w miejscu ustalonym z  klientem
 • Oferujemy zaufanie i rzetelność
 • Zapewniamy poczucia bezpieczeństwa współpracy dzięki systemowi przetwarzania danych osobowych
 • Cechuje nas profesjonalne podejście i otwartość na potrzeby Klienta
 • Rzetelnie i systematycznie przekazujemy informacje
 • Dorota Jaworska – Dyrektor Zarządzająca DoradKom posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR
 • Dorota Jaworska jest Certyfikowanym Trenerem Biznesu House of Skills
 • Dorota Jaworska – Akredytowany Coach ACC ICF
 • Dorota Jaworska – Akredytowany Konsultant Insights Discovery
 • Dorota Jaworska – Członek ICF Polska, ICF Global
 • Dorota Jaworska – Członek PTTB (Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu)
 • Dorota Jaworska – w pierwszym w Polsce leksykonie coachów, trenerów i mówców polskich
 • Dorota Jaworska – na XXII Kongresie Kadry&Expo prowadziła indywidualne sesje coachingowe dla uczestników PREMIUM
 • Dorota Jaworska – autorka wielu publikacji dot. HR, coachingu, sprzedaży w ogólnopolskich czasopismach i portalach branżowych

bur-parpDORADKOM jest wpisania do Bazy Usług Rozwojowych, co daje przedsiębiorcom, firmom, organizacjom  możliwość skorzystania z bonów na rozwój swoich pracowników w wysokości 50% ceny usługi.

http://www.parp.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

 

Ze strony PARP:

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugi rozwojowe.parp.gov.pl.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO (za wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego) zostaną uruchomione tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania tj. schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte będą na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych)
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Wartość dodana ze współpracy z DoradKom:

 • Bezpłatna pierwsza sesja coachingowa
 • Bezpłatne konsultacje poszkoleniowe (ilość godzin do uzgodnienia z klientem)
 • Bezpłatny dostęp do publikacji Doroty Jaworskiej nt. coachingu i rozwoju zawodowego
 • Bezpłatny dostęp do wyników badań nt. metody Insights Discovery™ i coachingu, publikowanych przez ICF Poland i ICF Global
 • Od szkolenia po integrację – kompleksowe rozwiązania dla firm
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – prozdrowotne podejście do organizacji szkoleń (fit catering)
 • Każda usługa potwierdzona referencjami
 • Kodeks etyki i postępowania jako element CSR

czerwony slider akademialogo KACicflogocolor

 

 

000_002_Discovery with Globe CMYKlogotyp-FRIS-bialy