Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w coachingu i doradztwie biznesowym,  szkoleniach rozwojowych, komunikacji wewnętrznej, a także organizacji  eventów w postaci warsztatów kulinarnych prowadzonych pod marką własną Kulinarna Akademia Coachingu. Hasłem przewodnim działalności jest Współpraca oparta na zaufaniu, wyrażające nasze podejście do biznesu.

Oferujemy kompleksowe usługi, od szkoleń, doradztwa i coachingu po integrację pracowników, dzięki czemu klient oszczędza czas na poszukiwanie innych dostawców, jednocześnie otrzymując gwarancję realizacji całego procesu rozwoju swoich pracowników. Dbamy, by nasze usługi spotkały się z uznaniem i zadowoleniem środowiska biznesowego oraz przyniosły wymierne efekty w kontaktach i relacjach z Klientami.

Nasze zalety

 • Firma DoradKom jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.16/00033/2013. RIS DoradKom 2016
 • Posiada Certyfikat jakości ISO 9001:2008. Certyfikat ISO DORADKOM
 • Firma jest wpisana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • Firma jest członkiem Izby Gospodarczej Śląsk
 • Właściciel firmy – Dorota Jaworska – posiada 15 lat doświadczenia w biznesie
 • Na swoim koncie mamy ponad 1000h szkoleń, 600h coachingu, 1200h doradztwa, 90h eventów, w tym warsztatów kulinarnych
 • Prowadzimy Akademię Coachingu Dorota Jaworska (marka własna)
 • Prowadzimy Kulinarną Akademię Coachingu (projekt autorski Doroty Jaworskiej)
 • Dysponujemy kompetentnym zespołem specjalistów, coachów, doradców, trenerów i szefów kuchni światowej sławy
 • Zostaliśmy wyróżnieni w konkursie FIRMA ROKU 2014 w kategorii JUNIOR BIZNESU

Ponadto firma DoradKom posiada System Bezpieczeństwa Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997r. i aktów wykonawczych do niej. System ten obejmuje:

 • stosowną dokumentację przetwarzania danych osobowych zgodną z obowiązującym rozporządzeniem do art. 39a ustawy j.w.
 • umowy związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • posiadanie Rejestru Zbiorów i ich rejestracja w GIODO
 • formuły prawne potrzebne do prawidłowego zbierania i przetwarzania danych osobowych

Dla klientów jest to gwarancja ochrony danych osobowych i większe bezpieczeństwo współpracy z DoradKom.

bur-parpDORADKOM jest wpisania do Bazy Usług Rozwojowych, co daje przedsiębiorcom, firmom, organizacjom  możliwość skorzystania z bonów na rozwój swoich pracowników w wysokości 50% ceny usługi.

http://www.parp.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

 

Ze strony PARP:

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugi rozwojowe.parp.gov.pl.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO (za wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego) zostaną uruchomione tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania tj. schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte będą na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych)
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

icflogocolorW pracy coachingowej stosujemy standardy ICF oraz przestrzegamy Kodeksu Etycznego ICF (International Coach Federation – największa na świecie organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów)

ISO_9001-PL maly

W pracy z klientami, dostawcami i kontrahentami stawiamy na jakość współpracy przekładającej się na wymierne efekty, satysfakcję klientów i zaufanie.