Podstawą naszej działalności jest otwarta komunikacja i zaufanie wobec naszych Klientów, partnerów biznesowych, kontrahentów i dostawców. Każdy temat traktujemy indywidualnie i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla obu stron.

Strategia firmy opiera się na zbudowaniu właściwych relacji biznesowych, która polega na kompleksowym badaniu potrzeb i oczekiwań Klienta, przygotowaniu „szytej na miarę” oferty i dostarczeniu jej Klientowi w sposób najbardziej dla niego wygodny. Ostatni etap to badanie zadowolenia Klienta, które stanowi podstawę naszego funkcjonowania na rynku.

Misja DoradKom: Współpraca oparta na zaufaniu

Wizja DoradKom: Godny polecenia partner usług biznesowych

Styl pracy oraz zasady współpracy określone zostały w nazwie firmy.  Wartości DoradKom:

D – Działamy szybko
O – jesteśmy zOrganizowani
R – pracujemy Rzetelnie – krok po kroku
A – Angażujemy się w budowanie dobrych relacji z klientem
D – zwracamy uwagę na Drobiazgi
KOMKOMunikujemy się w sposób otwarty i prosty

Jak pracujemy?

  • Poznajemy firmę – poznajemy  Klienta, aby proponowane przez nas rozwiązania były skuteczne i adekwatne do kultury organizacyjnej firmy. Zaczynamy od struktury i historii firmy, jej mocnych i słabych stron.
  • Ustalamy warunki współpracy i sposoby komunikowania się – aby współpraca była przyjemna i efektywna, przynosząca korzyści obu stronom.
  • Skrupulatnie realizujemy wybrane rozwiązanie/a – przystępujemy do realizacji wytyczonych celów. Za pomocą wybranych narzędzi i odpowiednio dobranej grupy specjalistów – realizujemy powierzone nam zadania.
  • Wyciągamy wnioski – po zakończeniu projektu lub zlecenia przygotowujemy raport końcowy, w którym znajdzie się pełna dokumentacja naszego działania, osiągniętych wyników oraz zalecenia/strategia działania na przyszłość.