SZKOLENIA OTWARTE

„Żyj w zgodzie ze sobą i pracuj z pełnym potencjałem” to hasło przewodnie warsztatów coachingowych i szkoleń otwartych zaplanowanych i prowadzonych przez DoradKom od roku 2016. Ich celem i korzyściami dla uczestników jest nabycie świadomości potrzeb w obszarze rozwoju zawodowego i osobistego, doskonalenia swoich kompetencji oraz odkrywania własnego potencjału do większej efektywności osobistej i sprawnego funkcjonowania w środowisku pracy.

NOWOŚĆ! KURS TRENERSKO-COACHINGOWY 6.10.2017-16.02.2018

baner-maly

 

 

 

 

 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=75300