Coach jako zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umieściło zawód coacha w projekcie zaktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą: Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920. MPiPS planuje, że rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2014.

Wiecej informacji na stronie internetowej Izby Coachingu:

http://www.izbacoachingu.com/pl/news/167/zaw%C3%B3d-coacha-w-klasyfikacj…