Dotacje dla MSP

Po szkoleniu w sprawie dotacji dla MSP. Z nami firmy mogą otrzymać 50-80% dotacji na doradztwo biznesowe, coaching, szkolenia rozwojowe i zawodowe, eventy, warsztaty kulinarne, FRIS®, Insights Discovery™, komunikacja wewnętrzna – dla swoich pracowników. Aktualnie trwa wybór operatorów (Podmiotowych Systemów Finansowania) na poszczególne województwa w Polsce. Więcej informacji na początku roku 2017.Śledźcie nas! DOTACJE DLA…